กรมศิลปากร
ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2553
กรมศิลปากร เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านจากวันที่ 25 พ.ค. 2553 เป็นวันที่ 16 มิ.ย. 2553


   กรมศิลปากร

  • ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  สังกัดกรมศิลปากร
  • ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค. ) ( สัมภาษณ์ )
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน   เรื่อง  เลื่อนกำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบแข่งขัน
  • ประกาศกรมศิลปากร เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
  • ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2553


    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2553